marsh
اغتشاش هفتم. مارش روژئاوا

این روزها روژئاوا مرکز ثقل زمین است. هر چیزی از روژئاوا آغاز می‌شود و هر چیزی در روژئاوا تمام می‌شود. جایی که تا همین چندی پیش با نام جعلی «کردستان سوریه» خوانده می‌شد امروز با نام خودش، با نام «روژئاوا»، خوانده می‌شود

khaled
اغتشاش ششم. حال ما در غزه خوب است، حال شما چطور؟. خالد الهبر

زندگی درتمام سرزمین تکه پاره‌ی فلسطین جریان دارد. شک نکنید. زندگی با همه‌ی نشانه‌گان معاصرش. با همه‌ی برساخته‌های نظام جهانی سرمایه. با همه‌ی شکاف‌های شمال و جنوب. گسل‌های بین مرکز و حاشیه. با همه‌ی آن عادی‌بودگی خشونت

ahmet
اغتشاش پنجم. مبارزِ خسته. احمد کایا

ما خستگی‌های بسیاری را دیده‌ییم، خستگی‌های بسیاری را بر گرده‌هایمان کشیده‌ییم. ما بارها دیده‌ییم یارانمان را که کنار راه نشسته‌اند، دستی برای خداحافظی تکان داده‌اند و رفته‌اند، از راه رفته‌اند با خستگی یک تاریخ روی شانه‌هایشان که از پشت خمیده بود

pepe
اغتشاش چهارم. میلونگای تیرباران شده. په‌په گررا

ما سوگوارِ خاکی هستیم که بارور نمی‌شود، خشمی که طغیان نمی‌کند، دستی که دستی را نمی‌گیرد، پرچمی که بر زمین می‌ماند. و نام‌ها را به یاد نمی‌آورند، و چشم‌ها را به یاد نمی‌آورند، لبخندها را به یاد نمی‌آورند، یادها را حتا به یاد نمی‌آورند.

wolf
اغتشاش سوم. در هر صورت زمین سرخ خواهد بود. ولف بیِرمَن

ما از قهقهه‌ی حاکم حیرت نکردیم؛ از همراهی محکومان، از دست‌افشانی نواده‌های برده‌های همه‌ی تاریخ، از آنها که سنگرها را ترک کردند و به اردوگاه مقابل پیوستند، از هسته‌های متروک مقاومت حیرت کردیم

yoroum
اغتشاش دوم. پیروزی نزدیک است. گروپ یوروم

ستانبول را نگاه می‌کنیم، ازمیر را، آنکارا و نیفت‌شهیر و قیرشهیر و اسکی‌شهیر را، آنتالیا را نگاه می‌کنیم بدون توریست‌هایش، قلب تجاری استانبول اروپایی را می‌بینیم در تصرف «مردم». وقتی خشمگینی، زیباتر می‌شوی ترکیه!

mor
اغتشاش اول. فرصتی برای عشق نیست. کریستی مور

ما به هم مربوطیم. از معدنچیان سرتاسر انگلستان تا کارگران معدن پلاتین در آفریقای جنوبی تا کارگران معدن مس خاتون‌آباد، استخوان به استخوان خرد شده‌ییم زیر باتوم‌های جلاد