فلاخن شماره‌ی دویست و دوازدهم. نئولیبرالیسم، دگردیسی‌های هژمونی و مبارزه‌ی طبقاتی در ایران

در دویست و دوازدهمین فلاخن گام‌های اول اما ضروری جمع‌بندی انتقادی و عام صورت‌های مبارزه‌ی طبقاتی در ایران را می‌خوانیم تا راهی به سوی آینده گشوده شود

فلاخن شماره‌ی دویست و یازدهم. قیام گرسنگان؛ جدال بر سر نام یا تداوم نبردی تاریخی

در فلاخن دویست و یازدهم از قیام گرسنگان می‌خوانیم و نسبت سیاسی مخالفان نام «قیام گرسنگان» با سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی

فلاخن شماره‌ی دویست و دهم. در دفاع از مبارزات صنفی معلمان

در دویست و دهمین فلاخن در مورد تهاجمات اخیر اپوزیسیون راست به مبارزات صنفی معلمان می‌خوانیم و از ویژگی‌های این مبارزات که موجب چنین تهاجمی شده است. از مسیرهای مبارزات صنفی به سمت اعتلا و امکاناتی که در درون آن وجود دارد

فلاخن شماره‌ی دویست و نهم. یک جمع‌بندی از کمپین اعتراضی کارگران نفت

در فلاخن دویست و نهم جمع‌بندی‌ای را می‌خوانیم که «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» از کمپین اعتراضی کارگران پیمانکاری نفت در سال گذشته به دست می‌دهد. از ابتکارات و خلاقیت‌ها، پیش‌روی‌ها و عقب‌نشینی‌ها، نقطه‌ضعف‌ها و نقاط قوت آن اعتصاب

فلاخن شماره‌ی دویست و هشتم. دانشگاه پیشِ رو

در دویست و هشتمین فلاخن مجموعه‌مطالبی را می‌خوانیم که فعالان سابق و فعلی جریان صنفی، در مورد دانشگاه پیشِ رو نوشته‌اند. در مورد آنچه در دهه‌ی گذشته در دانشگاه‌ها و بر مبارزات صنفی گذشت و این مبارزات چه دستاوردهایی داشته است

فلاخن شماره‌ی دویست و هفتم. تورم امپریالیسم و تنگنای سیاست

در فلاخن دویست و هفتم با نگاهی تحلیلی به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین از این می‌خوانیم که رویارویی با امپریالیسم در دنیای امروز چه نسبتی با مبارزات ستمدیدگان دارد و چگونه با پیکار ضدسرمایه‌داری قابل مفصل‌بندی است

فلاخن شماره‌ی دویست و ششم. خودگردانی و گذار به سوسیالیسم

در دویست و ششمین فلاخن از این می‌خوانیم که چگونه جنبش خودگردانی می‌تواند سمت‌گیری‌ای داشته باشد که شرایط را برای گذار به سوسیالیسم مهیا کند. این البته بدون شک ملازم با آن است که پیش از این از قدرت سیاسی سرمایه خلع ید شده باشد

فلاخن شماره‌ی دویست و پنجم. جمع‌بندی اعتصابات کارگران اسنپ‌فود

در فلاخن دویست و پنجم جمع‌بندی چندین سال مبارزه‌ی کارگران اسنپ‌فود و اعتصابات متعدد آنها را می‌خوانیم و از وضعیت فعلی این کارگران آگاه می‌شویم. «کمیته سازمان‌یابی کارگران بی‌ثبات‌کار»، این گزارش را تهیه کرده است

فلاخن شماره‌ی دویست و چهارم. کارگرانِ غیرکارگر

در دویست و چهارمین فلاخن گزارشی را می‌خوانیم از اعتصاب‌های اخیر کارگران بخش حمل‌ونقل و تحویل کالا در ترکیه. کارگرانی که دیگر حتا «کارگر» هم محسوب نمی‌شوند و برای اثبات وجودی خودشان باید دست به مبارزه بزنند و اعتصاب بکنند

فلاخن شماره‌ی دویست و سوم. تزهای آبان

در فلاخن دویست و سوم رفقای «کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی» به قیام آبان پرداخته‌اند و آنچه بعد از دو سال از این قیام بر جای مانده است، به تاریخی مملو از آموزه‌ها و نیز خیانت‌ها به فرصت‌هایی که گشوده شده بود