فلاخن شماره‌ی صد و سی و دوم. سیاست انکار و خاندان پهلوی

در صد و سی و دومین فلاخن مینا خانی در مورد این می‌نویسد که چگونه در طول سال‌های گذشته و همین امروز، «سیاست انکار» اصلی‌ترین سیاست خاندان پهلوی بوده است، انکار آنچه که در گذشته اتفاق افتاده و آنچه که تمایل دارند در آینده اتفاق بیفتد

فلاخن شماره‌ی صد و سی و یکم. مقاومت کارگران «فلورمار» چرا و چگونه نمادین شد؟ یک تجربه‌ی جهانی

در فلاخن صد و سی و یکم از چند ماه مقاومت و مبارزه‌ی کارگران «فلورمار»، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در ترکیه می‌خوانیم

فلاخن شماره‌ی صد و سی‌ام. این یک اعتصاب واقعی است؛ یک تجربه‌ی جهانی

در صد و سی‌امین فلاخن گزارش کوتاهی را می‌خوانیم از بزرگ‌ترین اعتصاب کارگری در تاریخ جهان که از پنج روز پیش در هند آغاز شده است و تاکنون دویست میلیون کارگر در آن شرکت کرده‌اند

فلاخن شماره‌ی صد و بیست و نهم. سرمایه‌داری پاسخی برای بحران مسکن ندارد

در فلاخن صد و بیست و نهم دو مطلب را خواهیم خواند در مورد بحران مسکن، ارتباط آن با سرمایه‌داری و این‌که چرا در سرمایه‌داری بحران مسکن دائمی است.

فلاخن شماره‌ی صد و بیست و هشتم. اعتصاب یک هنر است؛ تجربه‌های کارگری

در صد و بیست و هشتمین فلاخن گفت‌وگویی را خواهید خواند با سیروس کفایی، کارگر مبارز شرکت «آلبرت هاین» در هلند، بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای این کشور، که یکی از رهبران مبارزات کارگریِ این شرکت در هشت سال گذشته بوده است

فلاخن شماره‌ی صد و بیست و هفتم. دور جدید مبارزات معلمان در آمریکا؛ یک تجربه‌ی جهانی

در فلاخن صد و بیست و هفتم گزارشی را خواهیم خواند از دور جدید مبارزات معلمان در آمریکا که از سال گذشته‌ی تحصیلی اوج دوباره‌یی گرفته است

فلاخن شماره‌ی صد و بیست و ششم. کشت و صنعت مغان؛ هفت‌تپه‌ای دیگر

در صد و بیست و ششمین فلاخن گزارشی را خواهیم خواند از وضعیت «مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان» در استان اردبیل تا روشن شود نظم سرمایه‌دارانه‌ی حاکم، از شمال تا جنوب، از مغان تا هفت‌تپه به یک شکل کارگران را تحت ستم قرار داده است

فلاخن شماره‌ی صد و بیست و پنجم. طبقه‌ی کارگر ترکیه و چشم‌انداز جنبش سوسیالیستی

در فلاخن صد و بیست و پنجم خلاصه‌یی نسبتن جامع از تاریخ مبارزاتی طبقه‌ی کارگر ترکیه در قرن بیستم را می‌خوانید، تاریخ مختصر چند دهه مبارزات طبقه‌ی کارگر ترکیه

فلاخن شماره‌ی صد و بیست و چهارم. همه‌ی قدرت به دست شوراها

در صد و بیست و چهارمین فلاخن یاشار دارالشفاء و لیلا فراخوان داده‌اند که به شکل جمعی در مورد ایده‌ی اداره‌ی شورایی جامعه فکر و گفتگو کنیم. صدایی که از میان دانشجویان و کارگران شنیده شده است: ایده‌ی تشکیل شوراهای کارگری و مردمی

فلاخن شماره‌ی صد و بیست و سوم. پوست سیاه، صورتک‌های سیاه

در فلاخن صد و بیست و سوم هم‌زمان با آغاز دور تازه‌ی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نگاهی می‌اندازیم به یکی از تجربه‌های تحریم دولتیِ دولت‌ها در تاریخ معاصر و افسانه‌هایی که حول آن شکل گرفته است