فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و دوم. زمان کوییر برای مردن

در صد و پنجاه و دومین فلاخن دومین متن از متون سه‌گانه برای معرفی آرای سیما شاخساری را خواهید خواند. در این متن او با تمرکز بر وضعیت پناهندگان ترنس و کوییر ایرانی در ترکیه از تعلیق و توقف زمانی آنان در میان حقانیت و بی‌حقوقی می‌نویسد

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و یکم. نئولیبرالیسم رحمانی

در فلاخن صد و پنجاه و یکم می‌خوانیم کسانی که از چپ و راست سیاست‌های نئولیبرالی جمهوری اسلامی را مهم نمی‌دانند یا اساسن آن را نفی می‌کنند چه اهداف سیاسی‌ای را دنبال می‌کنند یا نتایج اجتناب‌ناپذیر دیدگاه آنها چه چیزی می‌تواند باشد

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاهم. این صدای قیام مردم ایران است

در صد و پنجاهمین فلاخن جمع‌بندی موجز و کوتاهی را می‌خوانید که «از صحنه‌ی نبرد» به دست ما رسیده است. در فرصت میان دو سنگ و دو گلوله، دو خشم و دو آتش، در فرصت کوتاه اتصالات بریده و مقطوع این جمع‌بندی به دست ما رسیده است

فلاخن شماره‌ی صد و چهل و نهم. امکانات شورش آتش و بنزین

در فلاخن صد و چهل و نهم از امکاناتی می‌خوانیم که در شورش بنزین گشوده می‌شود و از مسیری که باید به سوی آلترناتیوی برای رهایی پیمود، از ارتش کارشناسانی که رسانه‌های جریان اصلی آنها را به میدان آورده‌اند تا محتوای طبقاتی شورش را دست‌کاری کنند

فلاخن شماره‌ی صد و چهل و هشتم. حقوق شما مرا به آرامی می‌کشد

در صد و چهل و هشتمین فلاخن اولین قسمت از سه‌گانه‌یی را خواهید خواند که شهرام کیانی آن را برای معرفی آرای سیما شاخساری، به عنوان یکی از متفکرین دگراندیش در حوزه‌ی کوییر ایرانی، ترجمه کرده است، تلاشی در تداوم معرفی متفکران دگراندیش

فلاخن شماره‌ی صد و چهل و هفتم. مواضع چپ ترکیه در مورد حمله‌ی نظامی به شمال سوریه

در فلاخن صد و چهل و هفتم مواضع عمده‌ترین احزاب چپ در ترکیه در مورد تهاجم نظامی دولت این کشور به شمال سوریه یا آنجا که روژاوا خوانده می‌شود را خواهید خواند

فلاخن شماره‌ی صد و چهل و ششم. مخالفان شوراها می‌ترسند همه‌چیزشان را از دست بدهند. تجربه‌های کارگری

در صد و چهل و ششمین فلاخن گفت‌وگویی را خواهید خواند با میثم آل مهدی، یکی از نیروهای سازمان‌دهنده‌ی اعتصابات و اعتراضات کارگران شرکت گروه ملی فولاد اهواز

فلاخن شماره‌ی صد و چهل و پنجم. بحیجه بوران؛ سوسیالیستی بین سیاست و جامعه‌شناسی

در فلاخن صد و چهل و پنجم با زندگی «بحیجه بوران» آشنا می‌شویم، زنی که تاثیری عمیق بر جنبش سوسیالیستی در این کشور گذاشت و بر نظریه‌های جامعه‌شناسی در ترکیه

فلاخن شماره‌ی صد و چهل و چهارم. مارشِ پُرکوبِ انسان‌های خیابان‌معاش

در صد و چهل و چهارمین فلاخن از انسان‌های خیابان‌معاش می‌خوانیم، از سرشناسه‌های آشوب شکل‌یافته‌ی نئولیبرالیسم اسلامی، از دستفروشان و زباله‌گردان و موقتی‌کاران و بی‌خانمان‌ها

فلاخن شماره‌ی صد و چهل و سوم. درس‌هایی از جنبش جلیقه‌زردها

در فلاخن صد و چهل و سوم یادداشتی را می‌خوانیم از آلن بدیو، در مورد جنبش جلیقه‌زردها که از شهرستان‌های کوچک و روستاهای فقیرشده آغاز شد، ولی بی‌آنکه بتواند دولت مکرون را به عقب‌نشینی وا دارد مانند اسلاف خودش این روزها رو به خاموشی می‌رود