فلاخن شماره‌ی دویست و بیست و دوم. قیام محله‌محور؛ امکانات و چالش‌ها

در دویست و بیست و دومین فلاخن متنی را می‌خوانیم که جمع‌بندی «کمیته جواد نظری فتح‌آبادی» «از میدان نبرد» در مورد دستاوردها، امکانات و چالش‌های قیام محله‌محور تا به امروز است و البته بیشتر معطوف به تجربه‌ای است که در تهران به دست آمده

فلاخن شماره‌ی دویست و بیست و یکم. از سنگر دانشگاه

در فلاخن دویست و بیست و یکم جمع‌بندی ابتدایی‌ای را می‌خوانیم از «کمیته دانشجویی اول اردیبهشت» در مورد بیش از هفت هفته مبارزه در سنگر دانشگاه، مبارزه‌ای با اوج و فرودهای پیاپی و بی‌امان. مبارزه‌ای با دستاوردها، پیش‌روی‌ها و عقب‌نشینی‌ها

فلاخن شماره‌ی دویست و بیستم. گزارش شورش ۲۳ مهر اوین

در دویست و بیستمین فلاخن دقیق‌ترین گزارشی را می‌خوانیم که حداکثرترین لحظات شورش ۲۳ مهر اوین را از منظر بند هشت ثبت کرده است. این گزارش از آن جهت دارای اهمیتی یگانه است که بعد از بند هفت، بند هشت اصلی‌ترین منطقه‌ی شورشی بوده

فلاخن شماره‌ی دویست و نوزدهم. در دوراهی انقلاب و براندازی

در فلاخن دویست و نوزدهم از مخاطره‌ی این می‌گوییم که چگونه می‌توان در ایده «انقلابی» بود اما درست در اثنای پدیدار شدن امکان انقلاب در عمل در خدمت براندازی قرار گرفت. انتخابی حیاتی بر سر بودن یا نبودنِ انقلاب

فلاخن شماره‌ی دویست و هجدهم. کمیته چیست و چه چیزی کمیته نیست؟

در دویست و هجدهمین فلاخن در ادامه‌ی متن پیشین که با عنوان «وقتی که ماتم نگرفته‌ایم هم سازماندهی کنیم» منتشر شد روشن می‌کنیم وقتی از کمیته حرف می‌زنیم دقیقن از چه چیزی حرف می‌زنیم و چه چیزی کمیته نیست

فلاخن شماره‌ی دویست و هفدهم. وقتی که ماتم نگرفته‌ایم هم سازماندهی کنیم

در فلاخن دویست و هفدهم بر برخی نکاتی تاکید می‌کنیم که باید آن را به شکل یک دستورالعمل جدی، مبرم و ضروری، به ویژه در مقطع کنونی در دستور کار قرار داد و پیگیرانه انجام آن را پیش برد

فلاخن شماره‌ی دویست و شانزدهم. اسلام‌آبادِ بدون سعادتِ سعادت‌آباد

در دویست و شانزدهمین فلاخن «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» پژوهشی را در مورد «اسلام‌آباد» انجام داده‌اند، منطقه‌ای زیر پل مدیریت، در همسایگی برج‌های بلند سعادت‌آباد، منطقه‌ای حاشیه‌نشین در همسایگی دیوار به دیوار یکی از محله‌های پولدارنشین پایتخت

فلاخن شماره‌ی دویست و پانزدهم. بازار کار نئولیبرالی و پناهندگان سوری در ترکیه

در فلاخن دویست و پانزدهم پژوهشی را می‌خوانیم در مورد اشکال بهره‌کشی از پناهندگان سوری در بازار کار ترکیه، از روندهای دزدی دستمزد و استثمار

فلاخن شماره‌ی دویست و چهاردهم. انحطاط لیبرالیسم فارسی

در دویست و چهاردهمین فلاخن نویسنده از این می‌نویسد که اپوزیسیون راست و آن نیرویی که در فضای سیاسی ایران به عنوان «لیبرال» شناخته می‌شود جریانی است به لحاظ سیاسی منحط و محافظه‌کار. از پیوند «لیبرالیسم فارسی» با بازار و از پیوند بازار و استبداد

فلاخن شماره‌ی دویست و سیزدهم. رضا پهلوی چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

در فلاخن دویست و سیزدهم به محتوا، مضمون و اهداف پیام اخیر رضا پهلوی پرداخته‌ایم و نشان داده‌ایم این پیام نه تنها به دنبال راهی عملی برای مبارزه با جمهوری اسلامی نیست، بلکه بخشی از مبارزات واقعی را نیز نادیده می‌گیرد