falakhan178 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و هشتم. مقاومت در دانشگاه‌های ترکیه

در صد و هفتاد و هشتمین فلاخن یک نامه‌ی سرگشاده و دو بیانیه از مجموعه‌بیانیه‌های صادرشده در ارتباط با مقاومت بخش‌های مختلف جنبش دانشجویی ترکیه در برابر تعرضات اخیر حزب عدالت و توسعه به نهاد دانشگاه را می‌خوانیم

falakhan177 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و هفتم. کنترل سیاسی مدرسه دست ما بود

در فلاخن صد و هفتاد و هفتم گفت‌وگویی را خواهیم خواند با مژده ارسی از اعضای شورای دانش‌آموزی دبیرستان اخگر تهران، شورایی برآمده از انقلاب پنجاه و هفت. از چگونگی شکل‌گیری شوراهای دانش‌آموزی بعد از سرنگونی حکومت سلطانی

falakhan176 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و ششم. از دی تا دی چه نباید می‌کردیم

در صد و هفتاد و ششمین فلاخن رفقای «کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی» نقدی نوشته‌اند بر آنچه که به گمان آنها نیروهای چپ و کمونیست از بعد از خیزش دی‌ماه ۹۶ تا امروز که در دی ۹۹ قرار داریم، نباید انجام می‌دادند و انجام داده‌اند

falakhan175 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و پنجم. بحثی درباره‌ی سازمان انقلابی و یک نقد

در فلاخن صد و هفتاد و پنجم از ایده‌های جمع دیگری از رفقا در مورد سازمان‌یابی انقلابی می‌خوانیم که از این پس با نام «هسته‌ی سرخ محسن» مبارزه خواهند کرد. قدمی کوچک و ابتدایی برای شروع بحث در مورد مبارزه‌ای بزرگ و طولانی

falakhan174 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و چهارم. شورا می‌توانست زندگی کارگران را تغییر دهد

در صد و هفتاد و چهارمین فلاخن گفت‌وگویی را خواهید خواند با یک کارگر کارخانه‌های برنز و سایپا در سال‌های پس از سرنگونی پهلوی و پیش از استیلای جمهوری اسلامی

falakhan173 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و سوم. به سوی سازمان‌یابی انقلابی

در فلاخن صد و هفتاد و سوم دو متن را خواهیم خواند در مورد سازمان‌یابی انقلابی و مسائل و مشکلات پیشِ روی آن. در این متون دو جمع متفاوت تلاش کرده‌اند با سوالاتی روبه‌رو شوند که در برابر مسئله‌ی مبرم سازمان‌یابی انقلابی قرار دارد

falakhan172 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و دوم. مقاومت شکننده در مقابل تبدیل دانشگاه به شرکت

در صد و هفتاد و دومین فلاخن از آخرین جنبش بزرگ دانشجویی در آلمان می‌خوانیم، از اشغال سراسری دانشگاه‌های آلمان برای مقاومت در برابر تبدیل دانشگاه به شرکت

falakhan171 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و یکم. بنا کردن کارخانه‌های بدون رییس

در فلاخن صد و هفتاد و یکم خواهیم خواند کارخانه‌ها در آرژانتین چطور اشغال شدند، چه چیزی کارگران را به این تصمیم رساند که در کارخانه‌ها تعاونی ایجاد کنند، چطور اجتماع به این حرکت مشروعیت بخشید و اینکه کارگران چطور کارخانه‌ها را مدیریت می‌کنند

falakhan170 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتادم. بنگاه‌های بازیابی‌شده‌ی کارگری در آرژانتین

در صد و هفتادمین فلاخن نگاهی می‌کنیم به تجربه‌ی بنگاه‌های بازیابی‌شده‌ی کارگری در آرژانتین، کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که به سمت ورشکستگی رفتند و کارگران آنها را اشغال و احیا کردند و تحت مالکیت و اداره‌ی جمعی چرخه‌ی تولید را از نو به راه انداختند

falakhan169 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و شصت و نهم. قتل قناری و گریه‌ی جلاد

در فلاخن صد و شصت و نهم به مباحثی پرداخته می‌شود که حول انتشار گزارش عفو بین‌الملل و نقش میرحسین موسوی در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت درگرفت