فلاخن شماره‌ی صد و نودم. تعاونی برای رهایی از یوغ «اوبر» و «لیفت»

در صد و نودمین فلاخن از تجربه‌ی رانندگان «اوبر» و «لیف» در نیویورک می‌خوانیم برای خروج از یوغ روابط ستمکارانه‌ی غول‌های تاکسی‌رانی. ابتکار عملی برای بخشیدن عاملیت بیشتر به رانندگانی که از وضعیت موجود در این شرکت‌های بزرگ ناراضی‌اند

فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و نهم. مافیای دارو در جمهوری اسلامی و جنایت‌های سازمان‌یافته

در فلاخن صد و هشتاد و نهم گزارش جامعی می‌خوانیم در مورد مافیای تولید، واردات و فروش دارو تا بدانیم وقتی از مافیای دارو گفته می‌شود دقیقن منظور چه چیزی است

فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و هشتم. اینجا چهاردانگه است، نه اسلامشهر

در صد و هشتاد و هشتمین فلاخن گزارش کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد را می‌خوانیم از چهاردانگه، یکی از حاشیه‌نشین‌های تهران بزرگ که اینک بیش از فقر عمومی حاکم بر آن با نام رزمگاهی پیوند خورده است که در قیام آبان ۹۸ یکی از مناطق نبرد انقلابی بود

فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و هفتم. تلخیِ شیرینی در دهان کارگران قناد

در فلاخن صد و هشتاد و هفتم گزارشی را می‌خوانیم از وضعیت کارگران قنادی‌ها، از تلخی رنجی که تولیدکنندگان شیرینی می‌چشند. در این فلاخن از تاثیرات گرانی و تورم بر زندگی کارگران قنادی‌ها می‌خوانیم، از اثرات تبدیل شیرینی به کالایی لاکچری در سبد خانوار

فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و ششم. مبارزات جدید کارگران در ترکیه بعد از دهه‌ی دوهزار

در صد و هشتاد و ششمین فلاخن از مبارزات جدید کارگران در ترکیه‌ی بعد از دهه‌ی دو هزار می‌خوانیم. از اشکال جدیدی برای سازماندهی بخش‌هایی از طبقه‌ی کارگر

فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و پنجم. ذوبِ آهن، ذوبِ کارگر، ذوبِ نظام

در فلاخن صد و هشتاد و پنجم متنی را می‌خوانید در مورد شرایط کار و زندگی کارگران ذوب‌آهن اصفهان که توسط «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» تهیه شده است. کمیته‌ای که قصد دارد شرایط تعدادی از کارخانه‌ها، مناطق حاشیه‌ای و شهری کشور را بررسی کند

فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و چهارم. در روند مبارزات شورا می‌آموختیم

در صد و هشتاد و چهارمین فلاخن گفت‌وگویی را می‌خوانیم با سیاوش میرزاده، از اعضای شورای کارگران پروژه‌ای و فصلی گچساران، شورایی که مانند دیگر شوراها از درون انقلاب ۵۷ و در دورانی که حاکم دیگر نتوانست حکومت کند، نطفه‌های آن شکل گرفت

فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و سوم. پرچم عدالت در دست سرمایه

در فلاخن صد و هشتاد و سوم متنی را خواهیم خواند در مورد جریان حکومتی موسوم به عدالت‌خواه، ریشه‌های سنتی و تاریخی آن، وضعیتی که در آن قرار دارد و نقش و کارکرد این جریان در ارتباط با جنبش‌های اجتماعی فرودستان

فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و دوم. سیزده سالِ سختِ استثمار در سبلان‌پارچه‌ی اردبیل

در صد و هشتاد و دومین فلاخن گزارشی را می‌خوانیم از وضعیت کارگران سبلان‌پارچه‌ی اردبیل، از بنگاه‌های تولیدی‌ای که بخش خصوصی «اهلیت‌دار» آن را به دست گرفته است

فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و یکم. داستان دو شهر

تهی‌دستی شهری در تهران و آنکارای نولیبرال | در فلاخن صد و هشتاد و یکم از سرگذشت تهی‌دستان شهری می‌خوانیم در روند تبدیل تهران و آنکارا به شهرهای نولیبرال و از تاثیرات نولیبرالیسم برای فضای شهری و تعمیق فقر و شکاف طبقاتی