فلاخن شماره‌ی دویست و شصت و چهارم. آموزش عالی تحت کنترل شرکت‌های خصوصی

در فلاخن دویست و شصت و چهارم از جنبش دانشجویی در فرانسه‌ی معاصر می‌خوانیم و توامان از تهاجم نئولیبرالی و نظام‌مند دولت‌های پیاپی این کشور به نهاد آموزش عالی

فلاخن شماره‌ی دویست و شصت و سوم. علیه تجارت آزاد نئولیبرالی با نام کوئیر

در دویست و شصت و سومین فلاخن رفقای «کمیته‌ی کوئیرهای کمونیست» جمع‌بندی خودشان را از بازخوردها و انتقادات به مانیفست شماره‌ی ۱ این کمیته ارائه می‌دهند

فلاخن شماره‌ی دویست و شصت و دوم. به سمت سازماندهی زنان* معلم در شرایط سرکوب

در فلاخن دویست و شصت و دوم متن اعلام موجودیت هسته‌ی یسنا و پیوستن آن به کمیته‌ی غیبی نسوان را می‌خوانیم، هسته‌ای متشکل از زنان* معلم

فلاخن شماره‌ی دویست و شصت و یکم. یک جمع‌بندی پرولتری از قیام ژینا

در دویست و شصت و یکمین فلاخن بر مبنای سمت‌گیری پرولتری جمع‌بندی‌ای از قیام ژینا، آنچه در آن گذشت و آنچه از آن بر جای ماند ارائه می‌کنیم.

فلاخن شماره‌ی دویست و شصتم. در باب مناقشه‌ی تضاد اصلی/فرعی و مسئله‌ی استراتژی انقلابی

در فلاخن دویست و شصتم از مسئله‌ی تضاد اصلی/فرعی می‌خوانیم و از نسبت آن با استراتژی انقلابی، از این‌که آیا اساسن تضاد اصلی‌ای وجود دارد؟

فلاخن شماره‌ی دویست و پنجاه و نهم. ما هستیم اینجا

در دویست و پنجاه و نهمین فلاخن اولین شماره از مانیفست کمیته‌ی کوئیرهای کمونیست را می‌خوانیم، کمیته‌ای که بنا به تصریح متن توسط «جمعی از کوئیرهای داخل و خارج از ایران» تشکیل شده تا «خطوط اتصالی بین بدن‌هایی که از هم دور افتاده‌اند» برقرار کند

فلاخن شماره‌ی دویست و پنجاه و هشتم. ابتلا به ویروس بی‌ساختاری در «استبداد بی‌ساختاری»

در فلاخن دویست و پنجاه و هشتم از منظر منطق موجود در متن «استبداد بی‌ساختاری» جو فریمن تلاش می‌کنیم نگاهی به خود آن متن بیندازیم

فلاخن شماره‌ی دویست و پنجاه و هفتم. استبداد بی‌ساختاری

در دویست و پنجاه و هفتمین فلاخن متنی را می‌خوانیم از جو فریمن، مبارز فمینیست آمریکایی که برای اولین‌بار در آغاز دهه‌ی هفتاد میلادی در کنفرانسی با فراخوان اتحادیه‌ی حقوق زنان جنوب در می‌سی‌سی‌پی ارائه شد

فلاخن شماره‌ی دویست و پنجاه و ششم. جدال با پلتفرم‌های تحویل غذا در سراسر جهان

در فلاخن دویست و پنجاه و ششم گزارشی تحقیقی را می‌خوانیم در مورد پراکندگی جغرافیایی اعتراضات کارگران پیک‌های تحویل غذا و شیوه‌های این اعتراضات

فلاخن شماره‌ی دویست و پنجاه و پنجم. تضاد طبقاتی، ستم ملی و چشم‌انداز سوسیالیستی

در دویست و پنجاه و پنجمین فلاخن رفقای «کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی» به بحثِ هم‌چنان در جریان مسئله‌ی تضاد طبقاتی، ستم ملی و ارتباط این دو با هم می‌پردازند