فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و دوم. مقاومت شکننده در مقابل تبدیل دانشگاه به شرکت

در صد و هفتاد و دومین فلاخن از آخرین جنبش بزرگ دانشجویی در آلمان می‌خوانیم، از اشغال سراسری دانشگاه‌های آلمان برای مقاومت در برابر تبدیل دانشگاه به شرکت

فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و یکم. بنا کردن کارخانه‌های بدون رییس

در فلاخن صد و هفتاد و یکم خواهیم خواند کارخانه‌ها در آرژانتین چطور اشغال شدند، چه چیزی کارگران را به این تصمیم رساند که در کارخانه‌ها تعاونی ایجاد کنند، چطور اجتماع به این حرکت مشروعیت بخشید و اینکه کارگران چطور کارخانه‌ها را مدیریت می‌کنند

فلاخن شماره‌ی صد و هفتادم. بنگاه‌های بازیابی‌شده‌ی کارگری در آرژانتین

در صد و هفتادمین فلاخن نگاهی می‌کنیم به تجربه‌ی بنگاه‌های بازیابی‌شده‌ی کارگری در آرژانتین، کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که به سمت ورشکستگی رفتند و کارگران آنها را اشغال و احیا کردند و تحت مالکیت و اداره‌ی جمعی چرخه‌ی تولید را از نو به راه انداختند

فلاخن شماره‌ی صد و شصت و نهم. قتل قناری و گریه‌ی جلاد

در فلاخن صد و شصت و نهم به مباحثی پرداخته می‌شود که حول انتشار گزارش عفو بین‌الملل و نقش میرحسین موسوی در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت درگرفت

فلاخن شماره‌ی صد و شصت و هشتم. از سرزمین نیشکر و اعتصاب

در صد و شصت و هشتمین فلاخن که اولین ویژه‌نامه‌ی کارگری منجنیق است به هفت‌تپه پرداخته‌ییم، به آنجا که کارگران مبارزش آن را «پایتخت اعتصاب جهان» نامیده‌اند و اکنون نزدیک به سه ماه است که دور جدیدی از اعتصاب و اعتراضات آن ادامه دارد

فلاخن شماره‌ی صد و شصت و هفتم. سونات هفت‌تپه

در فلاخن صد و شصت و هفتم از این می‌خوانیم که چرا اعتصاب کارگران هفت‌تپه هرطور تمام شود آنها برنده‌اند. از این‌که اتحاد هفت‌تپه‌ای‌ها زاینده‌ی سونات است، سونات هفت‌تپه. که «تاریخ رهایی در با هم به‌ صدا درآوردن خیابان نوشته می‌شود.»

فلاخن شماره‌ی صد و شصت و ششم. تازیانه‌ی خصوصیِ سرمایه‌ی خصوصی در افق کوروش

در صد و شصت و ششمین فلاخن از استثمار کارگران فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش می‌خوانیم، فروشگاه‌هایی که مطلقن توسط «بخش خصوصی» اداره می‌شود

فلاخن شماره‌ی صد و شصت و پنجم. جستجوی جهان دیگر در سنگر و تئاتر

در فلاخن صد و شصت و پنجم گفت‌وگویی کرده‌ییم با ناصر رحمانی‌نژاد. در این گفت‌وگو از تئاتر گفتیم، از جنبش مسلحانه، از سال‌های جستجوی راهی برای تغییر، تغییری هم در تئاتر و هم در جامعه و سرانجام از زندان و بند

فلاخن شماره‌ی صد و شصت و چهارم. از همواروتیسم‌های تبعیدی تا هموپولیتیک‌های دیاسپورا

در صد و شصت و چهارمین فلاخن شاخساری می‌نویسد که چگونه بعد از یازده سپتامبر همجنس‌گرایان ایرانی به موضوعی نمایشی در حوزه‌های سیاسی فراملی تبدیل شدند

فلاخن شماره‌ی صد و شصت و سوم. استثمار در روزهای کرونایی به سبک فروشگاه «شوک»

در فلاخن صد و شصت و سوم مصاحبه‌یی را می‌خوانیم با کارگر اخراجی یک فروشگاه زنجیره‌یی در ترکیه، شمایی از وضعیت کارگران سرتاسر جهان در روزهای قرنطینه‌ی کرونا