فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و چهارم. در روند مبارزات شورا می‌آموختیم

در صد و هشتاد و چهارمین فلاخن گفت‌وگویی را می‌خوانیم با سیاوش میرزاده، از اعضای شورای کارگران پروژه‌ای و فصلی گچساران، شورایی که مانند دیگر شوراها از درون انقلاب ۵۷ و در دورانی که حاکم دیگر نتوانست حکومت کند، نطفه‌های آن شکل گرفت

فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و سوم. پرچم عدالت در دست سرمایه

در فلاخن صد و هشتاد و سوم متنی را خواهیم خواند در مورد جریان حکومتی موسوم به عدالت‌خواه، ریشه‌های سنتی و تاریخی آن، وضعیتی که در آن قرار دارد و نقش و کارکرد این جریان در ارتباط با جنبش‌های اجتماعی فرودستان

فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و دوم. سیزده سالِ سختِ استثمار در سبلان‌پارچه‌ی اردبیل

در صد و هشتاد و دومین فلاخن گزارشی را می‌خوانیم از وضعیت کارگران سبلان‌پارچه‌ی اردبیل، از بنگاه‌های تولیدی‌ای که بخش خصوصی «اهلیت‌دار» آن را به دست گرفته است

فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و یکم. داستان دو شهر

تهی‌دستی شهری در تهران و آنکارای نولیبرال | در فلاخن صد و هشتاد و یکم از سرگذشت تهی‌دستان شهری می‌خوانیم در روند تبدیل تهران و آنکارا به شهرهای نولیبرال و از تاثیرات نولیبرالیسم برای فضای شهری و تعمیق فقر و شکاف طبقاتی

فلاخن شماره‌ی صد و هشتادم. مرگ‌سیاست

در صد و هشتادمین فلاخن از مرگ‌سیاست می‌خوانیم، نظریه‌ای که توسط آشیله مومبه در امتداد و به طور توامان در تخالف با نظریه‌ی زیست‌سیاست میشل فوکو ارائه شده تا دستگاهی برای فهم جهان مدرن متاخر به دست داده شود

فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و نهم. برانگیختگی مادرانه

در فلاخن صد و هفتاد و نهم از مادرانگی می‌خوانیم، از آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان اساس تنها نهاد موجود در ایران، که خانواده است، ترویج کرد اما به چیزی علیه آن تصویر ترویج‌شده تبدیل شد

فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و هشتم. مقاومت در دانشگاه‌های ترکیه

در صد و هفتاد و هشتمین فلاخن یک نامه‌ی سرگشاده و دو بیانیه از مجموعه‌بیانیه‌های صادرشده در ارتباط با مقاومت بخش‌های مختلف جنبش دانشجویی ترکیه در برابر تعرضات اخیر حزب عدالت و توسعه به نهاد دانشگاه را می‌خوانیم

فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و هفتم. کنترل سیاسی مدرسه دست ما بود

در فلاخن صد و هفتاد و هفتم گفت‌وگویی را خواهیم خواند با مژده ارسی از اعضای شورای دانش‌آموزی دبیرستان اخگر تهران، شورایی برآمده از انقلاب پنجاه و هفت. از چگونگی شکل‌گیری شوراهای دانش‌آموزی بعد از سرنگونی حکومت سلطانی

فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و ششم. از دی تا دی چه نباید می‌کردیم

در صد و هفتاد و ششمین فلاخن رفقای «کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی» نقدی نوشته‌اند بر آنچه که به گمان آنها نیروهای چپ و کمونیست از بعد از خیزش دی‌ماه ۹۶ تا امروز که در دی ۹۹ قرار داریم، نباید انجام می‌دادند و انجام داده‌اند

فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و پنجم. بحثی درباره‌ی سازمان انقلابی و یک نقد

در فلاخن صد و هفتاد و پنجم از ایده‌های جمع دیگری از رفقا در مورد سازمان‌یابی انقلابی می‌خوانیم که از این پس با نام «هسته‌ی سرخ محسن» مبارزه خواهند کرد. قدمی کوچک و ابتدایی برای شروع بحث در مورد مبارزه‌ای بزرگ و طولانی