فلاخن شماره‌ی دویست و چهلم. در راه انقلاب... (نشست دوم)

در فلاخن دویست و چهلم متن نشست دوم میزگرد کمیته‌های انقلابی را می‌خوانیم، میزگردی حول «چشم‌اندازهای مبارزاتی و امکاناتی که در مقابل مبارزان به طور عام و کمیته‌ها به طور خاص قرار دارد». در این میزگرد نیز شش کمیته‌ی انقلابی حضور یافتند

منشور انقلابی برای برپایی قدرت مردم (منشور انقلاب سودان)

ما امید داریم که منشور انقلابی سودان، به‌سان گامی از یک تجربه‌ی زنده‌ی انقلابی، بتواند محملی باشد برای بازاندیشی انتقادی در برخی گام‌هایی که در برهه‌ی حیاتی کنونی در سپهر مبارزاتی ایران برداشته‌ شده‌اند

فلاخن شماره‌ی دویست و سی و هشتم. در راه انقلاب... (نشست اول)

در دویست و سی و هشتمین فلاخن متن نشست اول از میزگردی را می‌خوانیم که در آن شش کمیته‌ی انقلابی حضور یافتند تا در مورد مسائل گوناگون با هم به بحث و تبادل نظر بپردازند. صدایی از گام‌های کوچک اما موثر در راه انقلاب

فلاخن شماره‌ی دویست و سی و هفتم. درباره‌ی جایگاه کارگران در قیام ژینا

در فلاخن دویست و سی و هفتم به این پرسش پرداخته می‌شود که کارگران در قیام ژینا چه نقش و جایگاهی داشتند و این «کارگران» چه کسانی هستند. از این‌که فهم قیام ژینا بدون رجوع به ساختار طبقاتی جامعه و تاثیراتِ آن بر فاعلیت فرودستان امکان‌پذیر نیست

فلاخن شماره‌ی دویست و سی و ششم. به سمت تشکیل سازمان سیاسی زنان*

در دویست و سی و ششمین فلاخن «کمیته‌ی غیبی نسوان» در وفاداری به امکانات نمایان‌شده در قیام ژینا آغاز فعالیت خودش را اعلام می‌کند، در زمانی که می‌توان اعلام کرد صدای زنان* و دیگر اقلیت‌های جنسی/جنسیتی، صدایی است رسا و با قدرت

فلاخن شماره‌ی دویست و سی و پنجم. آنچه باید در مورد اعتصاب کارگران پروژه‌ای بدانیم

در فلاخن دویست و سی و پنجم در مورد اعتصاب کارگران پروژه‌ای می‌خوانیم. بخش عمده‌ای از این متن حاصل گفت‌وگویی کوتاه با یکی از کارگران سوسیالیست اعتصابی است

فلاخن شماره‌ی دویست و سی و چهارم. دستمزد ۱۴۰۲

در دویست و سی و چهارمین فلاخن رفقای «هسته‌ی اِدنا» با توجه به تحولات حاصل‌شده بعد از اعلام نرخ دستمزد تلاش می‌کنند تصویری کلی از میدان ستیز موجود را ترسیم نمایند تا نشان دهد این مبارزه چگونه می‌تواند به جنبشی توده‌ای و طبقاتی فرا رود

فلاخن شماره‌ی دویست و سی و سوم. کمونیست‌های عصر فریدمن

در فلاخن دویست و سی و سوم از گام‌هایی می‌خوانیم که در چپ «انقلابی» به سوی سازمان یافتن برداشته شده اما به‌طرز ناامیدکننده‌ای تلفیقی است از گردهمایی سوژه‌ی نئولیبرال در یک «جمع» و اراده‌ی معطوف به شکست

فلاخن شماره‌ی دویست و سی و دوم. در ضرورت باز-سازماندهی نیروهای چپ انقلابی

در دویست و سی و دومین فلاخن از ضرورت باز-سازماندهی نیروهای چپ انقلابی برای بنای یک دموکراسی توده‌بنیاد در سازمان‌ها و هم‌چنین به عنوان امری اجتماعی می‌خوانیم

فلاخن شماره‌ی دویست و سی و یکم. کمیته‌های مقاومت: انقلابی از پایین در سودان

در فلاخن دویست و سی و یکم از سودان می‌خوانیم و از تجربه‌ی کمیته‌های مقاومت در سودان، از روندی که پیموده‌اند و از دموکراسی مستقیمی که مشغول بنا کردن آن هستند