فلاخن شماره‌ی دویست و چهل و چهارم. در راه انقلاب... (نشست سوم)

در فلاخن دویست و چهل و چهارم متن نشست سوم میزگرد کمیته‌های انقلابی را می‌خوانیم، میزگردی حول این‌که «چگونه باید از قدرت‌گیری آلترناتیوهای ارتجاعی بعد از سقوط جمهوری اسلامی جلوگیری نمود و حول چه آلترناتیو ایجابی‌ای می‌توان مبارزه کرد»

فلاخن شماره‌ی دویست و چهل و سوم. اعتصاب، تحریم، خرابکاری

در دویست و چهل و سومین فلاخن ارزیابی‌ای را می‌خوانیم از دریچه‌ی مبارزه و مقاومت در مورد قیام و دوران پیشِ رو از جانب رفقای «هسته‌ی اِدنا»، که در میدان تخاصمات طبقاتی، جنسیتی و ملی تمامی این ستم‌ها را با درجاتی متفاوت تجربه می‌کنند

فلاخن شماره‌ی دویست و چهل و دوم. برای تمدید و تداوم «نه»

در فلاخن دویست و چهل و دوم رفقای «کمیته دانشجویی اول اردیبهشت» ضمن ستایش از «نه»ی دانشجویان دانشگاه هنر تهران، به موانع و نقاط ضعفی می‌پردازند که می‌تواند از تداوم این «نه» و تبدیل آن به نوعی از سیاست ایجابی جلوگیری کند

فلاخن شماره‌ی دویست و چهل و یکم. فصل جدید استثمار کارگران پروژه‌های نفتی

در دویست و چهل و یکمین فلاخن متنی را می‌خوانید که از سوی «کمیته همبستگی و مقاومت نفت» برای انتشار به دست ما رسیده است

فلاخن شماره‌ی دویست و چهلم. در راه انقلاب... (نشست دوم)

در فلاخن دویست و چهلم متن نشست دوم میزگرد کمیته‌های انقلابی را می‌خوانیم، میزگردی حول «چشم‌اندازهای مبارزاتی و امکاناتی که در مقابل مبارزان به طور عام و کمیته‌ها به طور خاص قرار دارد». در این میزگرد نیز شش کمیته‌ی انقلابی حضور یافتند

منشور انقلابی برای برپایی قدرت مردم (منشور انقلاب سودان)

ما امید داریم که منشور انقلابی سودان، به‌سان گامی از یک تجربه‌ی زنده‌ی انقلابی، بتواند محملی باشد برای بازاندیشی انتقادی در برخی گام‌هایی که در برهه‌ی حیاتی کنونی در سپهر مبارزاتی ایران برداشته‌ شده‌اند

فلاخن شماره‌ی دویست و سی و هشتم. در راه انقلاب... (نشست اول)

در دویست و سی و هشتمین فلاخن متن نشست اول از میزگردی را می‌خوانیم که در آن شش کمیته‌ی انقلابی حضور یافتند تا در مورد مسائل گوناگون با هم به بحث و تبادل نظر بپردازند. صدایی از گام‌های کوچک اما موثر در راه انقلاب

فلاخن شماره‌ی دویست و سی و هفتم. درباره‌ی جایگاه کارگران در قیام ژینا

در فلاخن دویست و سی و هفتم به این پرسش پرداخته می‌شود که کارگران در قیام ژینا چه نقش و جایگاهی داشتند و این «کارگران» چه کسانی هستند. از این‌که فهم قیام ژینا بدون رجوع به ساختار طبقاتی جامعه و تاثیراتِ آن بر فاعلیت فرودستان امکان‌پذیر نیست

فلاخن شماره‌ی دویست و سی و ششم. به سمت تشکیل سازمان سیاسی زنان*

در دویست و سی و ششمین فلاخن «کمیته‌ی غیبی نسوان» در وفاداری به امکانات نمایان‌شده در قیام ژینا آغاز فعالیت خودش را اعلام می‌کند، در زمانی که می‌توان اعلام کرد صدای زنان* و دیگر اقلیت‌های جنسی/جنسیتی، صدایی است رسا و با قدرت

فلاخن شماره‌ی دویست و سی و پنجم. آنچه باید در مورد اعتصاب کارگران پروژه‌ای بدانیم

در فلاخن دویست و سی و پنجم در مورد اعتصاب کارگران پروژه‌ای می‌خوانیم. بخش عمده‌ای از این متن حاصل گفت‌وگویی کوتاه با یکی از کارگران سوسیالیست اعتصابی است