falakhan200 (2)
فلاخن شماره‌ی دویستم. در نقد رویکرد رسانه‌ای به مبارزات کارگری

در دویستمین فلاخن از نقد رویکرد غالب‌شده‌ای به مبارزات کارگری می‌خوانیم که رفقای کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی آن را رویکرد رسانه‌ای نامیده‌اند و از تقابل این رویکرد با رویکرد تشکیلاتی نوشته‌اند

falakhan199 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و نود و نهم. درباره‌ی وظایف ما

در فلاخن صد و نود و نهم درباره‌ی وظایف «ما» در شرایط حاضر می‌خوانیم، بحثی ایجابی که از یک‌سو به امکان‌هایی وفادار است که در خیزش دی‌ماه ۹۶ پدیدار شد و از سوی دیگر حاصل جمع‌بندی از مرحله‌ی کنونی مبارزه است

falakhan198 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و نود و هشتم. بحران آب، اداره‌ی شورایی و قیام اصفهان

در صد و نود و هشتمین فلاخن از قیام آب در اصفهان می‌خوانیم، از سیمای حقیقی اصفهان، از مراحل مختلف، متفاوت و متضاد تجمعاتی که به قیام اصفهان منجر شد و از صدای همبستگی متقابلی که در اصفهان و شهرکرد به گوش رسید

falakhan197 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و نود و هفتم. برق‌کاران خاموش

در فلاخن صد و نود و هفتم گزارش دیگری را می‌خوانیم از «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» که این‌بار سراغ کارگران برق‌کار به‌طور عام و کارگران برق‌کار شاغل در نیروگاه «شهید منتظری» به‌طور خاص رفته‌اند

falakhan196 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و نود و ششم. همه‌گیری و مبارزه‌ی طبقاتی

در صد و نود و ششمین فلاخن از نبرد طبقاتی‌ای در سطح جهان می‌خوانیم که در روزهای تعطیلی همگانی به دلیل همه‌گیری کرونا، نه تنها تعطیل نشد بلکه گسترش نیز یافت. از اعتصاب‌های متعدد در میان کارگران و از شورش‌های مکرر در میان فرودستان

falakhan195 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و نود و پنجم. یه خشتی که کشته شد، دیگه همه‌ی خشت پُشتِشَن

در فلاخن صد و نود و پنجم «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» به سراغ کازرون رفته است، شهری که دست‌کم در چند سال اخیر چهار بار صحنه‌ی قیام و خیزش بوده است

falakhan194 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و نود و چهارم. اتحاد زیر باکس‌های رنگین استارتاپی

در صد و نود و چهارمین فلاخن گزارشی را می‌خوانیم از وضعیت رانندگان اسنپ‌فود، بخشی از کارگران بی‌ثبات‌کار ایران که در چند سال گذشته بارها برای احقاق حقوقشان اعتصاب کرده‌اند. گزارشی مستقیم از درون ساختار آنلاین بهره‌کشی

falakhan193 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و نود و سوم. کوره‌های قیام خوزستان

در فلاخن صد و نود و سوم از قیام خوزستان می‌خوانیم، از خیزشی که عرب‌ها و لرهای شهرهای خوزستان آن را آغاز کردند و زبانه‌های آن هر لحظه بیشتر شعله کشید. در این فلاخن از درهم‌تنیدگی اشکال ستم در خوزستان می‌خوانیم

falakhan192 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و نود و دوم. در اهمیت اعتصاب کارگران نفت

در صد و نود و دومین فلاخن از اهمیت اعتصاب کارگران نفت می‌خوانیم و از این‌که شبیه‌سازی تاریخی این اعتصاب با اعتصاب کارگران نفت در مقطع انقلاب ۵۷ تا چه اندازه اشتباه است و از وجوه اجرایی سیاست نولیبرالی در ارتباط با نیروی کار شاغل در صنعت نفت

falakhan191 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و نود و یکم. چهار دیدگاه متضاد برای حفظ زمین

در فلاخن صد و نود و یکم مروری خواهیم داشت به چهار کتابی که اخیرن در غرب، در مورد بحران محیط‌زیست و مسئله‌ی حفظ زمین منتشر شده است و تضادهای بنیادینی که میان چهار دیدگاه ارائه‌شده در این کتاب‌ها وجود دارد